Teker - Tehnička keramika

Teker logo

Filtracija

Keramički filteri imaju široku primenu u prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj proizvodnji, a njihove prednosti su: velika mehanička čvrstoća, visok stepen zasićenosti, velika aktivna površina...

Naša firma nudi kompletna rešenja za prečišćavanje pijaće vode, alkoholnih i bezalkoholnih pića, stacionarnih izvora vode (bunari, kaptaze), vazduha, poljoprivrednih proizvoda (skrob i sl.)...

Na slici je postrojenje za filtraciju vazduha sa keramičkim filterom L = 1000mm.
Keramički filteri se proizvode sa osobinama prema potrebi kupca.

  • Bojler, uzdužni presek, rotiran za 90 stepeni TEKER.RS